Missie en visie

Missie

GBS klim-op is een basisschool binnen de SG Goezo aan de Nete. Zij biedt vanuit haar kernwaarden kwalitatief en warm onderwijs aan al haar leerlingen. Zij wil kinderen afleveren die goed in hun vel zitten, over de juiste basiskennis en basisvaardigheden beschikken om zich te ontwikkelen tot competente burgers waar ze fier op kan zijn.

Visie

Zorgzaam groeien

Omdat iedereen uniek is, mag en kan elk kind zichzelf zijn op onze school. We engageren ons om het leren en welbevinden van al onze kinderen te bewaken. Vanuit een zorgzame sfeer bieden we zorg op maat van elk kind, vanuit ieders mogelijkheden zodat ze elk de kans krijgen om zich optimaal te ontplooien. Op onze school leren we van en met elkaar en streven we een zo groot mogelijke leerwinst na waarbij we rekening houden met ieders eigenheid en noden.


Groeien in talenten

Samen ontdekken we wat onze kwaliteiten en talenten zijn en creëren we kansen om deze verder te ontwikkelen. We bekijken dit zo breed mogelijk, ook buiten de schoolcontext én gericht op de toekomst.


Gezond groeien

In onze school geven we ruimte aan kinderen en personeelsleden om zich goed en gezond te ontplooien. Ons gezondheidsbeleid zet hierbij in op kennis, attitudes en vaardigheden om gezonde en duurzame keuzes te blijven maken.


Samen groeien

Groeien is leuker als je het samen kan doen. Leerkrachten, kinderen en ouders met elkaar op weg. Door ervaringen te delen, verrijken we elkaar. Diversiteit biedt immers mogelijkheden tot nieuwe ontdekkingen. We staan daarbij open voor alle kansen die zich op onze weg aandienen.


Naar top