Onze troeven

Zorgzame school

In onze school is élk kind welkom en kan élk kind zichzelf zijn. Wij creëren in elke klas een warm en welkom klasklimaat. Bij ons primeert het welbevinden, het graag naar school komen en de betrokkenheid van onze kinderen. Onze leerkrachten streven naar een zo groot mogelijke leerwinst zowel cognitief als sociaal/emotioneel bij elk van onze kinderen en doen dit door een gepaste werkvorm aan te bieden rekening houdend met ieders eigenheid en noden. Hierbij primeert preventie op remediëring. We volgen al onze kinderen nauwgezet op en doen dit samen met onze zorgcoördinatoren kleuterschool en lagere school. Dit met onze ouders als belangrijkste partners.


ICT in de klas

Vanaf de allerjongste peuters tot onze leerlingen van het 6e leerjaar worden onze kinderen vertrouwd gemaakt met de vele mogelijkheden van ICT,.. In onze kleuterschool heeft elke klas meerdere tablets, touchscreenborden, digitale keuzeborden,.. Hierdoor leren ook onze jongste kinderen de digitale mogelijkheden kennen. In onze lagere school heeft elke klas een interactief TV-bord, hebben we Chromebooks voor elke klas en heeft elke leerling van klas 5 en klas 6 een eigen Chromebook in bruikleen dat ook thuis gebruikt wordt. We gebruiken ook online platformen zoals: Bingel, Kabas, ….


Verkeer

We brengen onze leerlingen de nodige kennis en vaardigheden bij zodat ze op een veilige en zelfstandige manier aan het verkeer kunnen deelnemen. Hoe je je moet gedragen in het verkeer als voetganger of als fietser wordt stapsgewijs over de verschillende leerjaren aangebracht. Door heel wat initiatieven halen we het label van “verkeersactieve school”. Enkele voorbeelden: Strapdag, verkeerstoets in het 3e leerjaar, groot voetgangersexamen in het 4e leerjaar, de groet verkeerstoets in het 5e leerjaar, fietexamen in het 6e leerjaar, Helm op: Fluo top!,…


Gezonde school

We stimuleren onze kinderen dagelijks om gezonde keuzes te maken. Zo stimuleren we het drinken van water. We bieden verse soep aan en kinderen kunnen opteren voor melk. Suikerdranken proberen we te bannen. In de voormiddag eten onze kinderen een gezonde snack.Via bewegingsopvoeding in de kleuterschool en de lessen lichamelijke opvoeding in de lagere school zorgen we voor voldoende beweging. Elk jaar organiseren we een sportdag. Onze leerkracht L.O. stimuleert de kinderen om deel te nemen aan verschillende sportactiviteiten buiten de schoolmuren. Er zijn tal van vrijblijvende sportactiviteiten voorzien: veldloop, atletiek, hockey,… We gaan elk jaar op zoek naar de sportiefste klas. Onze kinderen van de lagere school gaan zwemmen onder leiding van de L.O.-leerkracht. De kleuters van de 3e kleuterklas doen dat met hun eigen klastitularis.

Over de schoolmuur heen kijken

Met extra-murosactiviteiten bedoelen we activiteiten van 1 of meer schooldagen die plaatsvinden buiten onze schoolmuren. Op deze manier leren de kinderen elkaar en hun leerkracht op een andere manier kennen en werken we aan een positieve klassfeer. Voorbeelden hiervan zijn: schoolreizen, leeruitstappen, culturele uitstappen naar theater, bioscoop,...

Verder zijn er onze meerdaagse extra-murosactiviteiten:

  • 1e en 2e leerjaar gaan op boerderijklassen
  • 3e en 4e leerjaar gaan op kriebelklassen
  • 5e en 6e leerjaar gaan op zee- en bosklassen

Tijdens de dagdagelijkse lessen wereldoriëntatie brengen we onze kinderen eveneens in contact met de wereld buiten de school. Ook onze kleuters gaan af en toe op pad. Voorbeelden zijn: bezoek aan vogelopvangcentrum, bezoek aan bakker, bezoek aan brandweer, bezoek aan het gemeentehuis,…


Talenten

Onze kinderen krijgen kansen om te ontdekken waar hun passie ligt en waar ze plezier aan beleven. We bieden tal van activiteiten aan om deze te ontdekken en te ontplooien. Dit doen we onder andere door tal van werkvormen aan te bieden zoals groepswerk, keuzeborden, projectweken,...


Naar top