Zorgcoördinator

De zorgcoördinator coördineert alle zorginitiatieven van de lagere schoolkinderen en houdt deze bij in het leerlingendossier. Het begeleiden van leerkrachten in hun didactisch en pedagogisch handelen behoort ook tot het takenpakket.

Verder is de zoco het aanspreekpunt bij overleg met externe hulpverleners (logopedisten, kinesisten,..), het CLB en ouders. Zij begeleidt ook kleine groepjes of individuele leerlingen.

Juf Ellen - Zorgcoördinator lagere school, BeleidsmedewerkerJuf Ellen - Zorgcoördinator lagere school, Beleidsmedewerker


Naar top