6e leerjaar

In dit leerjaar bereiden we de kinderen voor op de overstap naar het secundair onderwijs. Dit door onder andere leerstof verder in te oefenen, zelfstandige projecten, bezoeken aan middelbare scholen in de buurt,… We geven deze kinderen heel wat verantwoordelijkheden. Zo krijgt elke 6e- klasser het meter- of peterschap over een leerling van klas 1 en is hij/zij verantwoordelijk voor het uitlenen van speel- en spelmateriaal van de spelotheek. Zij zorgen ook voor sfeer op de speelplaats op vrijdagmiddag. Elke leerling in deze klas heeft een eigen Chromebook in bruikleen. Digitale werkvormen komen hierdoor dagelijks aan bod. Hard werken maar vooral zich goed voelen en plezier beleven staan hier centraal.

Juf Zoë - Leerkracht 6AJuf Zoë - Leerkracht 6A

Meester Jarni - Leerkracht 6BMeester Jarni - Leerkracht 6B


Naar top