5e leerjaar

In het 5e leerjaar zetten we de eerste stappen in de Franse taal. Lezen, zingen, schrijven en luisteren doen we ook in het Frans. Het rekenen breiden we verder uit : breuken, procenten, berekenen van omtrek en oppervlakte,… We leren onszelf en de wereld rondom ons meer en meer kennen via de lessen wereldoriëntatie, projectweken,… Elke leerling in deze klas heeft ook een eigen Chromebook in bruikleen. Digitale werkvormen komen hierdoor dagelijks aan bod. Via dit aanbod én muzische vakken hebben wij ook in deze klas oog voor de totale ontwikkeling van onze kinderen.

Meester Jeffrey - Leerkracht 5AMeester Jeffrey - Leerkracht 5A


Naar top