3e leerjaar

In het derde leerjaar komen voor wiskunde heel wat nieuwe onderdelen aan bod: cijferen, breuken, werken met een geodriehoek, … We oefenen in het derde leerjaar ook in het overwinnen van de spreekdurf. Dit doen we wekelijks via interessante artikels die aansluiten bij de interesse en de leefwereld van de kinderen. Het leren correct schrijven van woorden en zinnen is ook heel erg belangrijk in het derde leerjaar. We vinden het ook heel leuk dat kinderen in een derde leerjaar meer zelfstandig aan de slag kunnen gaan!

Meester Wim - Leerkracht 3AMeester Wim - Leerkracht 3A

 


Naar top