3e kleuterklas

In deze klas bereiden we de kleuters op eigen tempo voor op de stap naar het eerste leerjaar. Hiervoor werken we samen met het 1e leerjaar, gaan we samen wandelen, samen spelen op de “grote“ speelplaats,… Ook de vaardigheden om tot schrijven te komen oefenen we meer en meer. We werken met contractwerkjes, oefenen de vaardigheden om tot lezen en rekenen te komen,… Via veel ervaringsgerichte activiteiten en uitstappen (Technopolis, brandweer, ziekenhuis,…) wordt onze wereld groter en groeien we uit tot zelfstandige kleuters. Hierbij staan welbevinden en betrokkenheid steeds centraal. Via co-teaching kunnen wij ons aanbod sterk verruimen en kan elk kind ontplooien volgens zijn eigen tempo en interesses. En… we blijven in deze klas ook al eens overnachten, zo bereiden we ons voor op de meerdaagse extra-muros activiteiten van de lagere school. Kortom, we maken onvergetelijke herinneringen en zorgen voor een zachte overgang naar het eerste leerjaar.

Juf Katrien - Leerkracht 3KAJuf Katrien - Leerkracht 3KA
Juf Annelies - Leerkracht 3KBJuf Annelies - Leerkracht 3KB


Naar top