Zorgcoördinator

De zorgcoördinator coördineert alle zorginitiatieven van de kleuters en houdt deze bij in het leerlingendossier. Het begeleiden van leerkrachten in hun didactisch en pedagogisch handelen behoort ook tot het takenpakket.

Verder is de zoco het aanspreekpunt bij overleg met externe hulpverleners (logopedisten, kinesisten,..), het CLB en ouders. Zij begeleidt ook kleine groepjes of individuele leerlingen.

Juf Dorien - Zorgcoördinator kleuterschool, Leerkracht 2KA en 2KBJuf Dorien - Zorgcoördinator kleuterschool, Leerkracht 2KA en 2KB


Naar top