Prettige vakantie

We wensen iedereen een prettige vakantie.

Permanentie tijdens de vakantie:

van maandag 1 juli tot en met vrijdag 5 juli van 10 u. tot 12 u.

van maandag 19 augustus tot en met vrijdag 30 augustus van 10 u. tot 12 u.

Of na afspraak : directeur Luc : 014 51 68 06 (privé)

Ex-klimoppers op bezoek

Op donderdag 4 april 2019 kwamen de ex-klimoppers – diegenen die nu in het 1ste secundair zitten – op bezoek. Onze 6de-jaars konden dan hun licht opsteken in verband met het secundair onderwijs.

Bedankt ex-klimoppers om jullie ervaringen te delen.

Staking woensdag 20 maart 2019

Zoals u in de media hebt vernomen wordt er a.s. woensdag in het onderwijs gestaakt. Mogelijks nemen leerkrachten van onze school aan deze actie deel. Het normale schoolverloop kan hierdoor verstoord worden, maar er wordt opvang gegarandeerd.

Kijkdag

Onze volgende kijkdag is woensdag 27 februari 2019.

Tijdens onze kijkdagen zijn kleuters samen met hun ouders welkom in het peuterklasje van 9.00 u. tot 11.00 u.

De kleuters proeven van een klasmoment, terwijl de ouders alle info en een rondleiding krijgen in onze school.

Voor meer inlichtingen kan u terecht in onze school op volgend nummer: 014 51 17 09

Directeur Luc

Winterwandeling

Op woensdag 19 december 2018 organiseren we een winterwandeling in de schoolomgeving. Om 8 u. 30 stipt vertrekt onze fluostoet onder begeleiding van politieagenten.

Met zoveel mogelijk fluorescerende kledij en accessoires, zaklampjes, lichtjes trekken we rond. Dit alles kadert in onze FLITS-campagne.

Directeur Luc