Klim-op quizt

Affiche 2017

Op vrijdag 13 oktober 2017 organiseert de ouderkring hun eerste algemene quiz.

Deze heeft plaats in GOC Ter Voncke vanaf 20u00.

Inschrijvingen kunnen via quiz@klimopherenthout.be.

Denk aan een originele ploegnaam, onze leerlingen zullen de origineelste eruit pikken en belonen met een extra prijs.

 

Vakantie – Zomerkrant

vakantie

We wensen iedereen een zonnige en welverdiende vakantie.

Onze zomerkrant vindt u onder de rubriek ‘In Beeld’.

Daar staan ook alle foto’s van de laatste schooldag.

 

Groeten

Directeur Luc

Schoolraad

In het kader van de participatie in het gemeentelijk/stedelijk onderwijs wordt door het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad voorzien in de oprichting van een schoolraad. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, van de lokale gemeenschap en van de ouders.U kunt zich kandidaat stellen als vertegenwoordiger voor de geleding van de ouders (voor een mandaat van maximum 4 jaar) door een schrijven (met vermelding van naam, ouder van….., adres) gericht aan de directeur. Om u rechtsgeldig kandidaat te stellen, moet u voldoen aan de bepalingen gesteld in artikel 12 van bovengenoemd decreet.Om effectief te zetelen in de schoolraad moeten de verkozenen het pedagogisch project en het schoolreglement zoals vastgelegd in het gemeenteraadsbesluit voor akkoord ondertekenen.

Uw kandidatuur, gericht aan de voorzitter (Luc Laenen – Albertstraat 8 – 2270 Herenthout), wordt ten laatste op 23 juni 2017 verwacht.

Voor meer informatie kan u tijdens de schooluren bij de directie terecht op volgend telefoonnummer: 014 51 17 09.

Directeur Luc