Contact in Corona tijden

Beste bezoeker,

Onze school bezoeken of afspreken met leerkrachten, directie,… kan helaas nu even niet. Ondanks de moeilijke periode waarin we ons bevinden blijven we nog wel ter beschikking om op jullie vragen een antwoord te geven.

Vragen over: opvang in deze periode, afspraken over ons afstandsonderwijs, inschrijven in onze school,……

Ze blijven welkom!

Dat kan telefonisch 014 51 17 09 of laat een berichtje achter via mail op klim-op@herenthout.be , dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Onze deuren blijven symbolisch open!

Tot gauw! Team Klim-op.

Leerrecht

Beste ouders,

Naar aanleiding van de genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken worden vanaf maandag 16/03 de lessen opgeschort.

Om te voorkomen dat de reeds aangeleerde leerstofonderdelen rekenen en taal (en Frans in de 3de graad) deels ‘verloren’ gaan, voorzien wij een aanbod voor thuis met herhalingsoefeningen. Deze worden in uw brievenbus gedeponeerd of via mail bezorgd.

U vindt een deel terug via de onlineplatforms (zoals Bingel,…) en een deel via werkschriften en/of oefenbundels.

Op Eén komt er in de weekdagen tussen 8.30 u. en 12.00 u. een programmatie met extra educatieve waarde voor schoolgaande kinderen.

We hopen dat u als ouder hier een coachende rol kan spelen en verwachten de ingevulde oefeningen na de paasvakantie terug.

Hopende op uw begripvolle medewerking,

Met vriendelijke groet,

Het schoolteam Klim-op

Schorsen van de lessen.

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.
Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst. Het is echt de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk thuisblijven.
De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
Enkel voor de kinderen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders, blijven we een minimum aan opvang verzekeren.
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Elke klas/leerjaar van de school zal nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie( Facebook, website, mail).

Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/…/hoe-spreek-je-met-kindere…

Wat moet je nog weten?
Het leerlingenvervoer van en naar de school wordt niet meer verzorgd tot aan de paasvakantie.

Vriendelijke groeten,
Directeur Luc

Kijkdag

Onze volgende kijkdag is woensdag 12 februari 2020.

Tijdens onze kijkdagen zijn kleuters samen met hun ouders welkom in het peuterklasje van 9.00 u. tot 11.00 u..

De kleuters proeven van een klasmoment, terwijl de ouders alle info en een rondleiding krijgen in onze school.

Voor meer inlichtingen kan u terecht in onze school op volgend nummer: 014 51 17 09

Directeur Luc

Kijkdag

Onze volgende kijkdag is woensdag 18 december 2019.

Tijdens onze kijkdagen zijn kleuters samen met hun ouders welkom in het peuterklasje van 9.00 u. tot 11.00 u..

De kleuters proeven van een klasmoment, terwijl de ouders alle info en een rondleiding krijgen in onze school.

Voor meer inlichtingen kan u terecht in onze school op volgend nummer: 014 51 17 09

Directeur Luc

Grootouderfeest

Op maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 november heeft ons (groot)ouderfeest plaats. Dit feest staat volledig in het teken van ons jaarthema ‘Energie Challenges’.

Yes we can!!!

Pedagogische studiedag

Op maandag 21 oktober 2019 heeft voor onze leerkrachten een pedagogische studiedag plaats. Onze kleuters en leerlingen hebben die dag vrijaf. Voor eventuele opvang kan u terecht bij het Huis van het kind: 014 50 27 76.