de 5-jarige kleuter

Je kleuter zal dit schooljaar van en fantasierijke kleuter uitgroeien tot een realistische kleine mens. Hij ontdekt stilaan dat er een grens ligt tussen fantasie en realiteit. Als zij ervan overtuigd zijn dat wat zij doen zinvol is, dan kan je bij hen een engagement bespeuren dat op latere leeftijd zelden te bespeuren valt. ‘Niet storen a.u.b.’… hier wordt gewerkt. Of ze nu bezig zijn met een burcht, een puzzel of een poppenspel,… de concentratie waarmee deze kleuters hun doel willen bereiken is vaak verbluffend. Niet zelden is er protest als de bel aankondigt dat het tijd is voor iets anders. Als je kleuter binnen een jaar de kleuterschool verlaat is het al een heel persoontje met typische vaardigheden, voorkeuren en interesses. Hij weet hoe hij met anderen kan omgaan en hoe anderen met hem omgaan. Hij weet dat hij klein is en wil groot worden. Je kleuter vertoont hoe langer hoe meer schools gedrag en wij vullen dit in als ‘schoolrijp worden’.

We hebben gezorgd voor vele hoekjes waar kleuters ongestoord kunnen bezig zijn. Daarnaast zorgen we voor structuur en bereikbaarheid van het materiaal, zodat kleuters optimaal zelfstandig kunnen werken. Elke hoek heeft zijn eigen pictogram en bij het pictogram kunnen kleuters aflezen met hoeveel ze in een hoek mogen spelen.