de 4-jarige kleuter

De vierjarige kleuter is de kleuter op zijn best. Bij het begin van het schooljaar lijkt hij nog niet zo wakker, maar naarmate het schooljaar vordert groeit zijn vertrouwen in mensen en dingen, verhoogt zijn zelfvertrouwen en onafhankelijkheid. De vierjarige richt zijn aandacht naar alles rondom hem. De poort staat nu ver open. Alles is boeiend, alles mag en kan uitgeprobeerd worden. De wereld is één grote inspiratiebron voor de vierjarig waar hij zal uit putten naargelang zijn noden en behoeften. Hij kent hierbij geen grens tussen fantasie en realiteit en hij heeft nog geen last van zelfkritiek. Ook daardoor is zijn zelfvertrouwen zo groot.

De vierjarige is één en al vraag en de klas moet een antwoord geven. Het fantasiespel bereikt hier een hoogtepunt. Dit proberen we in de rijke afwisseling van veel verschillende hoeken aan bod te laten komen. We zorgen voor een speelse afwisseling tussen kasten en open rekken zodat het geheel een uitnodiging en uitdaging is voor elke kleuter. Daarnaast zorgen we voor structuur en bereikbaarheid van het materiaal, zodat kleuters optimaal zelfstandig kunnen werken. Elke hoek heeft zijn eigen pictogram en bij het pictogram kunnen de kleuters aflezen met hoeveel ze in een hoek mogen spelen.