Waarom voor ons kiezen?

 

Fruit, koeken en drank

We willen als school mee proberen om kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren. Wij zijn steeds bereid om fruit te schillen en zelfs in kleine stukjes te snijden als kleuters dit wensen. Wij wensen koeken zonder chocolade (ook niet binnen in). Drank kan je kleuter van de school bestellen. Van thuis kan ook, bij voorkeur in een drinkbus, zo kunnen wij helpen de afvalberg te beperken. Eén maal per week is het fruitdag (vrijdag). Wij vragen aan de ouders die niet ingeschreven hebben voor Tutti Frutti om deze dag steeds fruit mee te geven.

Boterhammen en drank

In de kleuterschool eten de peuters en kleuters in een huislijke sfeer samen met hun juf in de klas. Om afval te beperken brengen kinderen hun boterhammen mee in een brooddoos en drank liefst in een herbruikbare beker,drinkbus of thermos.

Fietsdag

We organiseren in onze school fietsnamiddagen. Het is vooral de bedoeling om je peuter en kleuter buiten het drukke verkeer behendigheid op de fiets bij te brengen. Deze fietsdag gaan door van september tot de herfstvakantie en van de paasvakantie tot einde schooljaar.

Jarige kleuter

Een jarige kleuter wordt uitgebreid gevierd in de klas. Om kleuters extra te verwennen mogen de ouders één tijdsblok mee draaien in de klas. Je mag met iets lekkers trakteren. Wij vragen om geen individuele cadeautjes uit te delen in de klas. Bij de traktatie vragen wij wel om aandacht te schenken aan de gezonde dingen. Als dranken aanvaarden wij geen frisdranken!

Contact met de juf

Wij kiezen er als school voor om dicht bij de ouders te staan. Je mag je kind brengen tot op de speelplaats en afhalen bij de juf. Zo is er dagelijks contact tussen juf en (groot)ouders.

Heen en weer

Dit is een tasje dat reist tussen de klas en thuis. We verzamelen hierin liedjes, versjes en het verhaal van wat er gebeurt in de klas. Er is ook ruimte voorzien voor eventuele opmerkingen van thuis uit. Vooral voor kleuters die thuis weinig vertellen en voor ouders die we door hun werk weinig zien is dit een hulpmiddel om dichter bij elkaar te staan.

Morgenbewaking

Vanaf 8.00 u. kan je met je kleuter in de school terecht en dit bij de juf die morgenbewaking heeft.

Speciale gebeurtenissen

Herfstwandeling, sportdag, uitstapjes, grootouderfeest, ouderfeest, papaverwendag,…

Zwemmen

Om de twee weken gaan onze oudste kleuters zwemmen. Ouders en grootouders mogen mee om te begeleiden. Zowel in het water, langs de kant als om aan en uit te kleden.

Spelnamiddag

We organiseren bij de oudste kleuters spelletjesnamiddagen. Deze spelletjes laten we begeleiden door ouders. Kort samengevat: het is de bedoeling om met een groepje van vier kleuters een gezelschapsspel te spelen.

Integratie

We hechten veel belang aan het scharniermoment tussen kleuter en lagere school. Om deze overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen organiseren wij een aantal integratieactiviteiten. Hier werken de leerlingen vanaf het eerste leerjaar en kleuters derde kleuterklas samen. Wij gebruiken heel wat methodes die bij elkaar aansluiten. Zo is de schatkist in de kleuterklas een voorloper op veilig de wereld rond en veilig leren lezen in het eerste leerjaar. Veel pictogrammen, organisatie van het onthaalmoment,… zijn op elkaar afgesteld. Wij hechten ook veel belang aan het ontwikkelen van de schrijfmotoriek. Ook hier werken zowel kleuterklas als lagere school met ‘Ik pen’. Wij zijn ook letterlijk buren van elkaar. Dit zorgt voor steeds weer informele contacten tussen de leerkracht, leerlingen, kleuterjuf en kleuters.