Ouderkring

Wij zijn een groep ouders van kinderen uit de kleuter- en lagere school.

Onze missie
Onze school is niet zomaar een gebouw waar je ’s morgens je kinderen naartoe brengt en ze ’s avonds iets “slimmer” terug ophaalt. Het is geen eiland, ver van de dagelijkse realiteit, maar wel een plaats waar je kinderen op een levendige, boeiende en persoonlijke manier worden aangesproken om te leren en te leven.
Zo’n school kan niet “leven” zonder de samenwerking en steun van ouders. Daarom proberen wij, als hun vertegenwoordigers, op een positieve en kritische manier mee te werken aan dit project.

Onze kerntaken
• Informeren van alle ouders (via infobord, brieven, website, …)
• Organiseren van activiteiten (Wandeling, Opendeur, Schoolfeest terras, …)
• Ondersteunen van de schoolwerking door een handje toe te steken waar nodig, maar ook door financiële ondersteuning bij aankoop van educatief verantwoord materiaal
• Meedenken over thema’s die ouders aanbelangen (verkeersveiligheid, fruit op school, schoolkosten, …) en dit in samenspraak met directie, schoolbestuur en schoolraad.

Wat realiseerden we al in het verleden?
• Verfraaiing kleuterspeelplaats en -zandbak
• Aankoop fietsen lagere school
• Prikborden “op maat”
• Extra speeltoestel voor de kleuterspeelplaats (trein)
• Leuke bestickering van de toiletten
• Zonnezeil boven de zandbak
• …

 

Voel jij je aangesproken?
• kom dan eens naar een vergadering. De juiste data staan op de website
• heb je vragen, ideeën, opmerkingen: spreek ons aan of mail naar ouderkring@klimopherenthout.be
• wil je graag een handje toesteken: vul de hulpcheque in, we kunnen altijd hulp gebruiken bij het opbouwen, opruimen, tappen, opdienen, ….

De ouderkring komt ongeveer 1 keer om de 5 weken (meestal op donderdag) samen in de leraarskamer en werkt op basis van werkgroepen.
Onze volledige agenda is op deze website beschikbaar.
Ben je die dagen verhinderd of wil je meer inlichtingen, stuur dan een email of bel naar onze voorzitter Bart Heungens: 0495/590 764