Sport

Een sportactieve school

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’, zo denken wij er ook over.

Bewegen maakt kinderen gezond, vandaar dat onze school zich wil profileren als sportactieve school, waarin we ‘bewegen’ en het ‘sporten’ willen promoten. Het draagt niet alleen bij tot de individuele lichamelijke ontwikkeling, maar is tevens vaak een groepsgebeuren, waarin belangrijke sociale doelen vooropstaan. Leren samenspelen, leren verliezen,… zijn enkele van die doelen die we bij kinderen trachten te bereiken.

Wij bieden onze leerlingen zowel de kans op beweging tijdens de schooluren als daarbuiten, maar we verplichten hen nergens toe. Wel motiveren we zoveel mogelijk om aan activiteiten deel te nemen. In ons aanbod proberen we steeds gevarieerd te zijn, zodat iedereen zijn gading vindt.

Sport tijdens de lesuren

Middagsport

Sport na de lesuren