CLB

Het CLB = Centrum voor Leerlingen Begeleiding

En zo’n centrum bestaat uit mensen. Die mensen delen met u datgene waar u als ouder of leerkracht warm voor loopt: het wel en wee van uw kinderen, hoe ze het doen op school, hoe ze zich voelen, hun gezondheid.
Veel mensen kennen “het” CLB nog van vroeger. Voor 2000 was onze naam nog PMS en MST. Dat laatste stond in voor de medische onderzoeken. Ons medisch team vandaag is daarnaast ook actief bij de preventie van luizen, werken rond gezonde voeding, …
We overleggen met leerkrachten, veel vragen komen dus via hen bij ons terecht. Maar er zijn ook steeds meer ouders of jongeren die zelf naar het CLB stappen.
Het welbevinden van de leerling staat steeds centraal. We luisteren naar vragen van leerkrachten, ouders en ook van leerlingen zelf. We observeren in de klas, overleggen met de klasleerkracht, bemiddelen, hebben contact met specialisten, … kortom: we zoeken samen mee naar een oplossing!
Soms is onderzoek zinvol (vb. bij hardnekkige leerproblemen), soms is begeleiding van een leerling (vb. rond sociale vaardigheden), een groep leerlingen (vb. bij een pestsituatie) of van het gezin een antwoord. Of we wijzen u de weg naar mensen die u verder kunnen helpen: van logopedisten tot onderzoekscentra.
Het CLB werkt gratis en in vertrouwen (onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim).

CLB-team

Psychopedagogisch consulent: Houbrechts Karine   karinehoubrechts@clb-kempen.be
Maatschappelijk assistente: Kempen Diane   dianekempen@clb-kempen.be
Sociaal verpleegkundige: Hendrickx Catherine   catherinehendrickx@clb-kempen.be
Schoolarts: Wagemans Joke   jokewagemans@clb-kempen.be

Voor meer info : de site van CLB
http://www.clb-kempen.be/

Openingsuren

Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Elke 2de en 4de donderdag van de maand is het centrum tot 18.30 uur geopend. Je kunt met de medewerkers en ook (telefonisch) afspraken maken voor andere gespreksuren. Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering van twee dagen in de kerstvakantie). Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. Je belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers je vlot kunnen verder helpen.

014 24 70 70

Op onderzoek: het  medisch consult

Elke kleuter/leerling moet verschillende keren op
onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen:

  • 1ste kleuterklas     3-4 jaar
  • 2de kleuterklas      4-5 jaar
  • 1ste leerjaar            6-7 jaar
  • 3de leerjaar            8-9 jaar
  • 5de leerjaar         10-11 jaar
  • 1ste secundair     12-13 jaar
  • 3de secundair     14-15 jaar

De onderzoeken zijn verplicht. Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. De onderzoeken kunnen ook door een andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden.
Die vraag je best aan je CLB.

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. Om ze krijgen kunnen de ouders toestemming geven. Als de arts inschat dat de leerling bekwaam is kan die ook zelf toestemming geven.

Welke inentingen kan je krijgen?

1ste leerjaar 6-7 jaar polio (kinderverlamming),
difterie (kroep), tetanus (klem), kinkhoest
5de leerjaar 10-11 jaar mazelen, bof (dikoor),
rubella (rode hond)
1ste secundair 12-13 jaar hepatitis b (geelzucht): 2
inentingen als de vaccinatie nog niet in orde is. HPV (preventie
baarmoederhalskanker: 3 inentingen)
3de secundair 14-15 jaar difterie, tetanus, kinkhoest

 

CLB-dossier

Als je kind bij het CLB voor begeleiding komt, dan maakt men een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding temaken heeft. Men houdt zich uiteraard aan enkele regels:

  • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor begeleiding.
  • Men behandelt de gegevens metde nodige discretie en zorgvuldigheid.
  • Men houdt zich aan hetberoepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hieropbestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkelinkijken met toestemming van de leerlingen. Als jouw kind jonger dan 12 jaar is, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts. Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kunt ook vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten, maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dit kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat, dan moet je binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

En later?

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op het CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult.