Zedenleer

Iets meer over zedenleer…

Als je naar het 1ste leerjaar gaat, krijg je 2 uur per week een levensbeschouwelijk vak. Ouders kunnen kiezen tussen zes godsdiensten en zedenleer. Een keuzeformulier wordt hen bij het einde van de 3de kleuterklas aangeboden. Je volgt een levensbeschouwelijk  vak gedurende alle leerjaren. Er zijn twee feesten voorzien: een lentefeest voor de 7-jarigen (tweede leerjaar) en een feest-vrijzinnige-jeugd voor de 11-jarigen (zesde leerjaar).

Wat is zedenleer?

Zedenleer is niet productgericht (punten halen) maar procesgericht. Dat wil zeggen dat er gewerkt wordt aan iemands houding, dat er normen en waarden worden aangereikt: persoonlijke groei, intellectuele eerlijkheid, emotioneel evenwicht, verdraagzaamheid en eerbied voor het anders zijn en sociale verantwoordelijkheid. Leerlingen worden positief uitgedaagd om na te denken over de wereld om ons heen en ons wereldburgerschap.

Zedenleer is geen godsdienst zoals de rooms-katholieke, de protestantse, de anglicaanse, de islamitische, de orthodoxe, de joodse, … Wel bestuderen we in de lessen zedenleer al deze godsdiensten. Op die manier kunnen leerlingen zelf keuzes maken.

Zedenleer is een levenswijze, een bewust en respectvol omgaan met de wereld om ons heen. Zedenleer heeft ook geen godheid en daarom is het geen gods-dienst. In de zedenleerles staat dus geen ‘god’ maar staan het ‘kind’ en de ‘mens’centraal.

 

Juf Susy

juf Susy