Rooms katholieke godsdienst

Op het einde van het schooljaar is er een infoavond voor de ouders van de 5 jarigen voorzien. Op deze ouderavond wordt niet alleen kennis gemaakt met het eerste leerjaar maar worden er ook de levensbeschouwelijke vakken “godsdienst/zedenleer” voorgesteld. Op een invulformulier delen de ouders dan hun keuze mee voor 30 juni. Het kind volgt het levensbeschouwelijk vak gedurende alle leerjaren.

tuinvanheden

Iets meer over Rooms Katholieke Godsdienst…

 • De lessen godsdienst worden gegeven door de bijzondere leermeester Rooms Katholieke godsdienst in een apart lokaal gedurende 2 x 50′ per week. Dit zijn de juffen Karin Lodeweyckx en Carine Sleeckx
 • We werken met Tuin van Heden en Tuin van heden nu : bordboek/handboek/werkboek/vertelplaten/cd met leuke liedjes.
 • We stappen het jaar rond in verschillende thema’s.
 • Ons doel : waarden van het  leven meegeven: samen spelen, samen werken, niet egoïstisch zijn, lief zijn, behulpzaam,zorg dragen voor…,  kennismaken met andere religies,openstaan voor hulporganisaties, zich engageren voor een goed doel.
 • We gaan een schooljaar lang op weg met de kerkelijke feesten: Allerheiligen, Kerstmis, Pasen maar ook advent en vasten staan op het programma.
 • We leren  Jezus kennen in kindvriendelijke bijbelverhalen  a.d.h.v. vertelplaten en animatiefilmpjes.  In de hogere leerjaren worden er verhalen uit het oude en nieuwe testament besproken.
 • Er vinden in onze school gedurende het schooljaar 3 gebedsvieringen  plaats in de kerk met de leerlingen van de lagere school, waar iedereen welkom is.

 

Eerste communie:

*zondag voor Onze Heer Hemelvaart.

 • De eerste communie wordt altijd in het 2de  leerjaar gevierd en wordt door onze parochie ondersteund en georganiseerd. De ouders kunnen zich hiervoor inschrijven op de eerste ouderavond.
 • De EC-stappen en -vieringen gebeuren in de parochie. De school ondersteunt dit door het zingen/oefenen van de liedjes in de RKG-klas.

 

Vormsel:                                                                                                                                             

*zaterdag na Pasen.

 • De voorbereiding vindt plaats in de parochie met catechisten.
 • Ouders kunnen hun kinderen inschrijven op de eerste ouderavond georganiseerd door de parochie.
 • De liedjes worden ook in de RKG-klas geoefend.