Onze lagere school

Gemeenteschool Klim-op is:

een open school

Met een open school willen we vooral open zijn voor onze ouders. We proberen de ouders, waar mogelijk, te betrekken in het onderwijsgebeuren. Dit vinden we verrijkend voor het hele schoolteam.

een sportactieve school

We willen ons profileren als sportactieve school, waarin we ‘bewegen’ en het ‘sporten’ willen promoten.

een zorgbrede school

Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen in ons aanbod de nodige aandacht krijgen. Daarom stellen we onze onderwijsaanpak af op de achtergronden en de ontwikkelingsbehoeften van individuele kinderen.

een werkelijke school

Wij willen de kinderen ervaringen laten opdoen waaruit ze dingen leren en meemaken die ze nooit zullen vergeten. Ook de actualiteit verliezen we niet uit het oog.

een moderne school

We bieden onze kinderen modern onderwijs. Niet alleen wat betreft ideologie of inhoud, maar ook wat betreft moderne omkadering.

Al de bovenstaande aspecten worden vertaald naar volgende sterke punten:

Projectwerking

1ste graad: boerderijproject

– 2de graad: project rond gezondheid en rond techniek

– 3de graad: ruimteproject, europroject en reclameproject

Sport

LO gegeven door bijzondere leermeester

– 2-wekelijkse zwembeurten

– sportactiviteiten tijdens de lesuren: vb. American games, Alles met de bal, Kronkeldidoe,…

– naschoolse sportactiviteiten op woensdagnamiddag;

– sportdag, schaatsen

– mogelijkheid tot sporten tijdens de middag, vb. hockeytornooien

– sportieve klas en sportieve leerling

Verkeer

bezoek aan het verkeerspark

– 2-wekelijkse fietsles op de speelplaats

– hesjesactie

– fietsexamen op het einde van het 6de leerjaar

Zorg

– zorgcoördinator als tussenpersoon tussen ouders en leerkrachten, aanspreekpunt voor allerlei grote en kleine bezorgdheden

– aandacht voor zwakkere en sterkere leerlingen

– leerlingvolgsysteem waarbij de socio-emotionele en cognitieve ontwikkeling van alle leerlingen wordt opgevolgd

– remediërende groepjes in een mini-klasje

– sterk rekenwerk voor pientere rekenaars

– opvang van anderstalige leerlingen

– samenwerking met CLB van Herentals

Godsdienstkeuze

  keuze uit verschillende godsdiensten of zedenleer

– voorbereiding op Eerste Communie (2de leerjaar)

– 3-maal per jaar een viering in de kerk

Gradatie in aantal overnachtingen per klas

– 5-jarigen: 1 overnachting in de school

– 1ste graad: 1 overnachting tijdens de boerderijklassen in Wortel

– 2de graad: 2 overnachtingen tijdens de kriebelklassen in de Hoge Rielen

– 3de graad: 4 overnachtingen tijdens de zeeklassen te Oostduinkerke of de bosklassen te Amberloup

Muzikale vorming en wereldoriëntatie

– Allerlei leeruitstappen: naar park en bos, naar het containerpark, naar Gent, Antwerpen, Brugge,…

– klasdoorbrekende ateliers: leerlingen knutselen met verschillende materialen. Er komt ook drama, media, bewegingsexpressie, dans,… aan bod in ateliers

– samenwerking met ouders en grootouders

– jaarlijkse schoolreizen

Andere punten waar we fier op zijn in onze school:

– digitale schoolborden

– computers en laptops in de klas

– spelotheek op de speelplaats

– mogelijkheid tot avondstudie voor 5de en 6de leerjaar onder begeleiding van de groepsleraar

– soep tijdens de middag

– wekelijks fruitdag: Tutti Frutti

– themadagen: multiculturele dag, milieudag, Sinterklaas

– de eerste schooldag = introductie van het jaarthema dat gedurende het hele schooljaar de rode draad vormt met themalied en als apotheose het schoolfeest in juni

– busvervoer van en naar school voor leerlingen die dit wensen

– actief oudercomité met allerlei activiteiten vb: ontbijt, frisse neuzenwandelig, promotiereceptie 6de klas

Al deze aspecten zorgen er voor dat wij als Klim-op, kinderen optimale ontwikkelingskansen willen bieden.