6de leerjaar

De nadruk ligt op samenwerken en zelfstandig werken. Er komen dan ook heel wat projecten aan bod : missieproject / Europa – project / ruimteproject / reclameproject / project Artsen Zonder Grenzen / MEGA – project.

Tijdens de jeugdboekenweek gaan de zesdeklassers voorlezen in alle klassen van de school. Ze bereiden dit in kleine groepjes voor, gedurende een drietal weken.

We proberen de leerlingen om een goede planning te leren maken. Zo krijgen ze een aantal opdrachten die ze zelf moeten plannen.

 • Schrijfopdrachten (opstellen) waar ze een drietal weken tijd voor krijgen.
 • Spreekbeurt : aangekondigd in september en daarvoor krijgen ze tijd tot einde mei.
 • Boekbespreking : tweede trimester.

·        Levensloop : derde trimester.

Voor WO gebruiken we geen handboeken. Het is eigen werk. Zo proberen we altijd uit de realiteit te vertrekken.

 • Studiereizen naar Antwerpen – Kalmthoutse Heide / grotten van Goyet en Waterloo.
 • Bezoek Planetarium te Brussel en de sterrenwacht te Grimbergen.
 • Zee-  en bosklassen, waar waarnemen en ervaren centraal staan.
 • Om beter de wereld te leren kennen spelen we een wereldstoelenspel.
 • De lessen over elektriciteit, licht en geluid,… zijn doe – lessen.

Aan “Op weg naar het secundair” wordt heel wat aandacht besteed.

 • Bezoek aan het beroepenhuis te Gent. (Techniek in de kijker brengen).
 • We spelen een groot gezelschapsspel : “Helden van elke dag”. Dit is een interactief spel dat bestaat uit vijf domeinen, die verband houden met studiehouding en studiekeuze.
 • Paul Maes komt spreken over “Leren, leren”. Er volgt een info – avond voor de ouders.
 • Werken in de werkbundel “Op weg naar het SO”.
 • De ex – klimoppers komen vertellen over hun ervaringen in de eerste maanden van het SO.
 • Bezoek aan de “Kieswijzer” te Herentals, waarbij ze kennis maken met de verschillende richtingen in het eerste jaar SO.

·        We fietsen,o.l.v. de politie Neteland, naar de scholen waar ze volgend jaar naar toe gaan.

We leren de leerlingen ook om hun verantwoordelijkheid te nemen.

 • Ze houden ’s middags de spelotheek open op de speelplaats van de lagere school.
 • Ze zijn peter / meter over een kindje (kindjes) van het eerste leerjaar.
 • Ze verzorgen op vrijdagmiddag de muziek op de speelplaats.