5de leerjaar

Het 5de leerjaar is de start van de 3de graad. Hiermee beginnen de leerlingen aan de laatste etappe van de lagere school en staan ze aan de deur van het middelbaar onderwijs. Daarom is één van de belangrijkste doelstellingen in dit leerjaar,  de leerlingen voorbereiden op deze overgang. Dit kan door hen een juiste studiehouding aan te leren en hen middelen aan te reiken om het studeren te vergemakkelijken. Vandaar dat we in het 5de leerjaar starten met een extra lesuurtje studie. Dit gebeurt 3 maal in de week aansluitend op de lessen. Tijdens dit studiemoment kan de leerkracht de leerlingen begeleiden bij hun huistaken en lessen. Studeren is en blijft trouwens voor veel kinderen moeilijk. Hen motiveren en gepaste studietips geven zet hen al goed op weg.

Om het  leergebied Frans te verwerken is dit noodzakelijk. Elke week staan er immers nieuwe woordjes, teksten, vertalingen en spreekoefeningen op het programma. Frans vraagt daarom een grote inzet in het 5de leerjaar. Met regelmaat oefenen en studeren staat dan ook dagelijks in de agenda.

Van de leerlingen wordt verwacht om de agenda elke dag als werkinstrument te gebruiken. Zelfstandig zorgen en verantwoordelijkheid dragen voor taken en lessen zijn essentiële stappen in het leerproces.

Net als in de andere leerjaren staan ook de leergebieden zoals wiskunde, taal en godsdienst in het 5de leerjaar op het programma. Inhoudelijk wordt de leerstof een stuk moeilijker en verhoogt het tempo. In wiskunde leren de kinderen ondermeer procenten berekenen, rekenen met decimale getallen, omtrek en oppervlakte berekenen van allerlei veelhoeken enz. In de verschillende domeinen van taal worden de woorden en leesteksten moeilijker. Het verwerken van verschillende soorten teksten, het maken van werkstukken zoals spreekbeurten, boekbesprekingen en het houden van spreekoefeningen worden ingeoefend.

Bij wereldoriëntatie werken we ervaringsgericht.  De leerstof vertrekt dus vanuit ervaringen die de leerlingen opdoen. Het is een 2- jaarlijks programma dat deels gelijk loopt met de 6de klas. Zo gaan de leerlingen van de 3de graad samen op bos- en zeeklassen. De ervaringen die ze daar opdoen worden achteraf verwerkt in een werkbundel.

    

Ook studiereizen en allerlei bezoeken zijn een bron van nieuwe leerstof. Tevens leren de kinderen aan de hand van verschillende projecten op zelfstandige basis leerstof verwerken en samenwerken in een klein groepje.

Een week van hard werken en studeren wordt telkens afgesloten met enkele lesuren muzische vorming.  Zo kunnen de leerlingen in verschillende ateliers hun creatieve talenten in beeld, muziek en drama tonen.

In de volksmond wordt vaak gezegd dat het 5de leerjaar moeilijk is.  Doch, elk leerjaar heeft zijn eigen kenmerken en moeilijkheden. Eens de trein van het 5de leerjaar gestart is en er elke dag een stukje van het traject afgewerkt wordt, komen alle leerlingen tenslotte veilig aan in de 6de klas. Als jonge pubers, rijper, zelfstandiger en klaar voor de grote overstap.