4de leerjaar

In de lessen wiskunde worden de getallen uitgebreid tot 100 000. We gaan met deze getallen zowel hoofdrekenen als cijferen. In het vierde leerjaar maken we het cijferen een stapje moeilijker door ook te leren vermenigvuldigen en delen met TE.

Naast de grote getallen maken we in het vierde leerjaar ook kennis met de kommagetallen. We ontdekken en ontleden getallen met 3 cijfers na de komma. We leren ook optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met deze getallen!

Ook in de breuken gaan we ons extra verdiepen: we leren hoe we ze kunnen vereenvoudigen en gelijknamig maken, we leren een breuk te nemen van een hoeveelheid en we leren optellen, aftrekken en vermenigvuldigen met breuken.

In de lessen meetkunde maken we kennis met verschillende vlakke figuren. Begrippen zoals “vierkant” en “parallellogram” of “stomphoekige driehoek” klinken ons tegen het einde van dit leerjaar zeer vertrouwd in de oren!

In het vierde leerjaar werken we vooral inzichtelijk en met weinig concreet materiaal. Dit is voor veel kinderen waarschijnlijk de moeilijkste stap.

In het vierde leerjaar wordt er hard gewerkt! Naast de rekenlessen mogen we ook de taallessen niet onderschatten! We maken kennis met de verschillende woordsoorten en we leren hoe we de persoonsvorm en het onderwerp gemakkelijk kunnen vinden in een zin. Ook alfabetisch rangschikken komt dit jaar regelmatig aan bod.

We leren de verschillende tekstsoorten herkennen: elke tekstsoort heeft immers specifieke kenmerken en doelen.

We kruipen dit jaar ook enkele keren in onze pen. Zo leren we een brief en een krantenartikel schrijven, maar ook een recept en zelfs ons eigen geboortekaartje komen aan bod!

In de lessen spelling oefenen we de verenkelings- en verdubbelingsregel verder in. Hiernaast komen er in onze wekelijkse woordpakketten nog andere moeilijkheden aan bod. In het vierde leerjaar wordt er ook gestart met het correct vervoegen van de werkwoorden in de tegenwoordige tijd. Een handig werkwoordenschema zet ons hierbij op de goede weg!

In de lessen wereldoriëntatie behandelen we verschillende leuke thema’s. We doen op uiteenlopende manieren kennis op: we leren zelf informatie opzoeken, we gaan af en toe eens op stap en we luisteren natuurlijk ook goed naar wat de juf ons weet te vertellen!

Wekelijks is er een groepje kinderen die ons op de hoogte houdt van de actualiteit. We maken ook tijd voor een “Leerling van de week”. Ieder kind krijgt een momentje de tijd om wat meer over zichzelf te vertellen. Er is ook een speciaal plekje in de klas voorzien om de meegebrachte voorwerpen een weekje uit te stallen.

Samen met de kinderen van het derde leerjaar hebben we elk jaar een project. Het ene jaar werken we rond “Gek op gezond”, het andere jaar maken we kennis met de wereld van de techniek.

Vanaf oktober organiseren we elke week “ateliers” waarin we onze creativiteit z’n gang kunnen laten gaan. De kinderen worden, samen met de kinderen van het derde leerjaar, in groepen verdeeld en doorlopen zo de verschillende muzische activiteiten die aangeboden worden.

In oktober wordt ook het hoekenwerk opgestart. Kinderen werken zelfstandig in kleine groepjes aan verschillende opdrachten. De ene week werken de kinderen aandachtig in de rekenhoek terwijl ze het de week erna wat rustiger hebben in bijvoorbeeld de spelletjeshoek.

Als kers op de taart gaan we om de twee schooljaren samen met het derde leerjaar op kriebelklassen. We amuseren ons 3 dagen te pletter op het domein De Hoge Rielen.