3de leerjaar

In het derde leerjaar wordt zelfstandigheid belangrijker. In het begin van het schooljaar gebeurt alles in de klas nog zeer geleid met behulp van de klasleerkracht. Geleidelijk aan neemt dit af en moeten de kinderen meer en meer zelfstandig aan de slag. Dit brengt zowel in de klas als thuis enkele veranderingen teweeg. Zo wordt er in de klas nog meer zelfstandig en in kleine groepjes gewerkt. De juf of meester heeft nog wel een zeer grote rol. Ook voor het studeren thuis heeft dit gevolgen.

Woordpakketten moeten thuis zelfstandig ingeoefend worden, vier keer per schooljaar moet er voor W.O. en voor taalsystematiek gestudeerd worden,… Op die manier worden onze kinderen stelselmatig ondersteund in hun groei naar zelfstandigheid. Het is een overgangsjaar tussen het stap voor stap begeleid werken, naar het meer zelfstandig werken.

Jaarlijks zijn er ook een aantal momenten dat er wordt samengewerkt met het vierde leerjaar. Wekelijks zijn er ateliers waarin er klasoverschrijdend gewerkt wordt rond beeld, drama en beweging.

Elk schooljaar organiseren we tijdens het derde trimester een project. Het ene jaar rond ‘Gezondheid’ het andere schooljaar rond ‘Techniek’. Wij gaan tweejaarlijks ook samen op Kriebelklassen. We verblijven dan drie dagen in de Hoge Rielen. Dit zijn drie dagen van ontspanning en plezier in een bosrijke omgeving.

Wat de leerstof betreft wordt de leerstof van het tweede leerjaar nog verder uitgebreid en zijn er een aantal nieuwe dingen. Voor wiskunde zijn breuken en cijferen nieuw voor de leerlingen. Het inoefenen van de maal – en de deeltafels blijft heel belangrijk.

Voor taal krijgen de leerlingen 4 keer per jaar een bundeltje rond taalsystematiek mee naar huis. Ze moeten de verworven leerstof dan zelfstandig thuis studeren. We werken voor lezen met niveaugroepen en doen wekelijks aan leespromotie.