2de leerjaar

Als voortzetting van het eerste leerjaar komt in deze klas heel wat herhaling aan bod. Maar ook een pak nieuwe leerstof wordt aan de kinderen voorgesteld.

Voor spelling, foutloos schrijven, worden woordpakketten aangeboden met telkens een nieuwe moeilijkheid om thuis in te oefenen of op de computer bv. Bingel.

Voor schrijven worden alle nieuwe hoofdletters aangeleerd maar ook gebruikt bij het begin van een zin en bij een naam.

Lezen is nu gericht op het verhogen van het leesniveau en foutloos luidop lezen. Naast technisch lezen is ook begrijpend lezen hier een zeer belangrijke factor. Dit wil zeggen dat kinderen leren verwoorden of weergeven wat er zich in een verhaal afspeelt.

Getallenkennis leert de kinderen het inzicht in de getallen tot honderd en ze leren werken met H en T en E .

De maal-en deeltafels worden aangebracht en dagelijks oefenen is een MUST voor iedere kind om het vlot gebruik in de hogere leerjaren te kunnen garanderen.

Meten en metend rekenen breiden zich verder uit naar de komende leerjaren toe.

Doorheen het schooljaar wordt in de godsdienstlessen het kerkelijk jaar gevolgd en op weg met Jezus gestapt.

Maar ook de eerste communie en het lentefeest zijn belangrijke gebeurtenissen op deze leeftijd die heel wat voorbereiding met zich meebrengen.

Voor de lessen W.O. wordt er vanaf het tweede leerjaar echt gestudeerd . De leerstof gaat per thema mee naar huis om ingeoefend te worden voor de toets die een week later volgt.

In ateliers wordt er met de kinderen gewerkt rond BEELD, DRAMA, BEWEGING en MUZIEK. Klasdoorbrekend over de eerste graad worden dan knutsel(groot)ouders ingeschakeld zodat ook zij betrokken worden bij het klasgebeuren.

En het wekelijkse halfuurtje hoekenwerk geeft leerlingen de kans om op een speelse en toch educatieve wijze te leren op allerlei vlakken.

    

Als tussendoortje worden regelmatig een liedje, een bewegingsmoment of een spelletje gespeeld zodat er ook momenten van ontspannen bij horen.

Als kers op de taart gaan we om de twee jaar op boerderijklassen met de ganse eerste graad. Dit is een heerlijke 2-daagse met een educatieve beleving van het boerderijleven en een leuk samenzijn met de dieren.

Eigenlijk … zou u zelf eens een kijkje moeten komen nemen.

U bent meer dan welkom in onze tweede klassen want u zal niet kunnen geloven hoe de tijd alles heeft veranderd en kinderen groeien, elke dag een beetje meer !!!