Kwartiermakers

Begin januari is onze school gestart met het project ‘Kwartiermakers’. Elke dag, met uitzondering van woensdag, wil men op een vast moment een kwartier genieten van een boek, tijdschrift of krant.

In elke klas van de hele school wordt er dus dagelijks een kwartier gelezen. Voor de jongste kinderen die zelf nog niet kunnen lezen wordt er voorgelezen. Ook de juf of meester leest tijdens dit kwartiertje. Want iemand zien lezen doet lezen.

Lezen is een boost voor de persoonlijke ontwikkeling. Het is bewezen dat kinderen door het lezen leesvaardiger worden en dus sneller kunnen lezen, een ruimere woordenschat ontwikkelen, meer tekstbegrip opbouwen en minder schrijffouten maken. Een vrij leesmoment in de klas is ideaal om kinderen te helpen ervaren lezers te worden.

Hiermee kunnen ze ook ontdekken dat lezen best wel leuk is. Plezier in het lezen is de basis van een goede leesvaardigheid. Door de kennis die ze opdoen uit onder andere boeken, vergroten de kinderen hun wereld en bereiken ze een hoger leesniveau. Dit zorgt er dan weer voor dat andere vakken ook toegankelijker worden.

In elke klas is een aantrekkelijk en recent boekenaanbod voorzien dat gericht is op de leesmotivatie en interesses van de leerlingen uit die klas. Een aanbod dat blijvend wordt aangevuld.