Schorsen van de lessen.

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.
Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst. Het is echt de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk thuisblijven.
De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
Enkel voor de kinderen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders, blijven we een minimum aan opvang verzekeren.
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Elke klas/leerjaar van de school zal nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie( Facebook, website, mail).

Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/…/hoe-spreek-je-met-kindere…

Wat moet je nog weten?
Het leerlingenvervoer van en naar de school wordt niet meer verzorgd tot aan de paasvakantie.

Vriendelijke groeten,
Directeur Luc