Pedagogische studiedag

Op maandag 21 oktober 2019 heeft voor onze leerkrachten een pedagogische studiedag plaats. Onze kleuters en leerlingen hebben die dag vrijaf. Voor eventuele opvang kan u terecht bij het Huis van het kind: 014 50 27 76.