Zoveel nieuws in het 1ste leerjaar

Een beetje bedeesd stapten de “gewezen kleuters” de Klim-op schoolpoort binnen op 1 september.
Wat vreemd om zich heen kijkend gaan ze op zoek naar vriendjes en bekende aanknopingspunten : de juf van vorig jaar, het bankje op de speelplaats, kleine of grote broer of zus…
En dan … is alles nieuw maar gelukkig ken ik mijn nieuwe juf al een beetje !
Er komen zelfs 4 nieuwe juffen in de klas om samen met ons een kennismakingsverhaal te beluisteren.
Het verhaal gaat over KNUBBE, FROEZEL, ANDREAS en SJOESJOE.
Zij zijn beertjes in de eerste klas.
Af en toe gaan ze apart met een juf mee voor de les LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN.
Knubbe gaat met juf Susy of juf Sofie mee voor zedenleer, Froezel met juf Karin voor rooms-katholieke godsdienst, Andreas met juf Yaroslava voor orthodoxe godsdienst en Sjoesjoe met juf Yulia voor islamitische godsdienst.
Het wordt best leuk in kleine groepjes bij de andere juf.
Eerst vinden de dikke vrienden Knubbe en Froezel het maar niks dat ze gescheiden worden.
Maar dan… kunnen ze achteraf veel aan elkaar vertellen en horen ze … dat ze allemaal hetzelfde leren : LIEF ZIJN VOOR ELKAAR !